Âûòòò Ääå íà cs

ELLENCSAPÁS

ÑêêêòÜ A Counter-Strike-ban

Cs.

× × × cs

Cs.

Gőz

Counter-Strike  îîèèèèè

CS

CS 1.6 ÿÿÿÿÅèÅÅ

Ìîä ÿÿ Counter-Strike

CS megy âûòò å

Î ÷ ÷ ëëëëëëëûûÿÿüòòüüüüüüüüüüüüüüüüüüüuîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî Ñëåäóåò çíàòü, ÷ OI âûëåòû IDE EADA IA îôèöèàëüíûõ ñåðâåðàõ, è âûëåòû IDE ïîïûòêå çàéòè IA ñåðâåðà ñîîáùåñòâà îòëè ÷ àþòñÿ Adoa Io äðóãà, OAE EAE íåîôèöèàëüíûå ñåðâåðà ïîäãðóæàþò AAI ñâîè íàñòðîéêè. Åñëè æå ïððáåõõàà èìåííî ñ åèèöèàëüíýèè èãðìèèè èèèèèèèèèððððððððîîîíííûå Ðåøåíèÿ.

Ïîóóóòààòàò Cs menjen, ahol a hozzájárulási pont opciók?

Source Engine ENGLINE, è è åíüüüüüüü AO øøøøøøøøøøøìøìøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø. Êàèééééêêêêêêêêëëëëëëëëëîïïïååååååååîïïïååååååååîïïååååååååîïïïååååååååîïïïååååååååîïïåååååååååîïïåîåååååååîîîîééî ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ × × × íàí ûûûûììììòòòò ûûûûûûöi

 1. Lady Äèñååååààààààààààààà÷ìììöömñññññññññ
 2. Ïêììöñññññó cso.exe, opcionális -> Â Âñêééé (Üüüüãããåååååòòòòòñòüòñüüüü)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 3. × òîáû EADA êàæäûé DAC çàïóñêàëàñü IA âûñîêîì ïðèîðèòåòå, è IA íóæíî áûëî êàæäûé DAC ïðîäåëûâàòü ïðîöåäóðó âûøå - óêàæèòå â ñâîéñòâàõ çàïóñêà èãðû ïàðàìåòð -Magas

Ÿ¸éééé é îîéñññññññîîîîîîîîîîîâ. Ð åëèè AA èääààäààäàààà å åååòòòòåçåíåççííííçíçççíûçííçííååûûûååûûûûûûûûûûûûûà oo àààåååååååååååååååå

 1. Ïåîäèììì â ñòòììììì (((ììììììììììðììðìððððððì
 2. Ïêìì ïî Å CS GO ->
 3. Eskation â à êêêêÜÜÜÅÅÅÅÅ Åûûêûûûåûûûûûû
 4. Æìì èòòsel ê ê æäìì
 5. jegyzet

Í ÷ ÷ ì ìããàààòòòòòÃãããããããããããããããããããããããããããããããããããÃûûûûûûûûûûûûûûûûû

 1. CS GO ê äääääüüüüüåååååååîìîìîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî
 2. Cfg ïêêêêêêêêêêôôôôô v v videó
 3. Setting.mat_quene_mode
 4. Ïî îèþþþþþþàåååååååånòò -1 - ,,,,,, ììììììììì
 5. jegyzet

Âûøå óêàçàííû íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûå îøèáêè è IDE ÷ EIU âûëåòîâ, OAE ÷ OI ïðîäåëàâ íóæíûå ìàíèïóëÿöèè AU ïðàêòè ÷ åñêè íàâñåãäà ëèøèòå ñåáÿ ïðîáëåì ñ CS GO.

Ýò ññíîîîî:

Ñòèè ïî ïåååcs

Cs.

Helló, kedves olvasók. A kapcsolatot, a Gamebizclub parancsot, és továbbra is feltárjuk a Counter-Strike titkát: a globális támadások, megosztjuk hasznos információkat, és segítenek megbirkózni a közös hibákkal a játékban. Ma folytatjuk a technikai részt, és megmagyarázzuk, hogy mit tegyen, ha a CS GO nem csatlakozik a szerverekhez.

Kapcsolódási problémák adódnak sokan: lehetetlen, hogy indítson az ügyfél bemegy a hallban, és gyakran előfordul, hogy egyáltalán a COP nem törekszik a szerveren. Nem működik teljesen, mert a kapcsolat nem működik, de hozzon létre egy kártyát a botokkal való játékhoz - egyáltalán nem. Ebben az útmutatóban olvassa el a kiszolgálók fő hibáit és hogyan oldja meg őket.

Ebből a cikkből megtanulod:

Rendszerkövetelmények

Counter-Strike: A globális támadás a Windows operációs rendszer XP, 7, 8 és 10. verziói alatt jön létre. A Mac és más operációs rendszerek stabil munkája nem garantált, így a fejlesztők javasolják a Windows telepítését. A játék jól működik, ha a számítógép megfelel a rendszerkövetelményeknek.

Egy másik fejlesztői ajánlás az, hogy csak a licencelt verziót hozzon létre a gőzben. A CS: Go (Pirate) hackelt verziójának lejátszása problémás lesz - a Steam nem engedi meg a hivatalos szervereket, és nem fog versenyképes játékot keresni, és csak a közösség nem hivatalos szerverén játszhat.

Bővebben - licenc CS: ​​Go - Hol és hogyan juthat el?

Műszaki hibák

Ha probléma merül fel a kapcsolat - nincs kapcsolat vagy stabil kapcsolat a szerverekhez, újra kell indítania a játékot, vagy újraindítani kell a számítógépet. A probléma nem oldotta meg? Ellenőrizze a hálózathoz való kapcsolatot - talán nincs kapcsolat az internethez az üzemeltetési szolgáltató miatt, kikapcsolta az útválasztót vagy a nem fizetett internetet.

Ha a COP nem kapcsolódik a közösségi kiszolgálókhoz, jelölje be a szűrőbeállítások jelölőnégyzeteit: Távolítsa el a beállítási jeleket, növelje a megengedett maximális megengedett Ping értéket a mérkőzések keresésénél. A beállítások nagy követelményei mellett a játék felfújt kritériumokkal. Ha nincs megfelelő mérkőzés - akkor a keresési lap üres lesz.

Lehetséges, hogy a fent leírt műveletek után a probléma nem hagyja el a kapcsolatot a hálózathoz, és a beállítások sorrendben vannak, de az elindítás után semmi sem történik. Ebben az esetben ki kell mennie a játékból, és kapcsolja ki a gőzt, menjen a játék gyökérkönyvtárába, és futtassa a Steam.exe fájlt az adminisztrátor nevében - a program elégtelen prioritása gyakran az a lehetetlenség teljes működés.

Hibák frissítése

A kiszolgálók problémája előfordulhat a frissítés után, amely újakat helyettesíti az új fájlokat - ritka esetekben a játék hibákat bocsát ki, például nem lép be a lobbiba és összeomlik. Ebben az esetben törölje és töltse fel újra a zsapót, vagy tisztítsa meg a gyorsítótárat.

Könnyűvé teszi - válassza ki a CS-t: Globális támadás a Steam Games listában, kattintson rá jobb egérgombbal, és válassza a "Recount Cache" lehetőséget a Beállítások menüben. A Steam visszavonja a helyi fájlokat a számítógépen, letölti és cserélje ki a játék normál működéséhez szükséges sérült fájlokat.

Az egyes frissítések kiadása után azonnal telepítjük. Ha ez nem történik meg, akkor a számítógépen található verzió eltér a szerver verziójától - ez is vezethet a szerverekhez kapcsolódó hibákhoz.

Firevol problémák

Tűzfal és antivírus program okozhatja, hogy nem lehet találni mérkőzést, hozzon létre vagy csatlakozzon hozzájuk. Ezek a programok blokkolják a hálózatot a számítógépen telepített speciális alkalmazásokhoz.

Különösen gyakran ez az új víruskereső frissítése vagy telepítése után történik, amely alapértelmezés szerint blokkolhatja a CS-hez való hozzáférést: Go.

 • Ha a játék licencelt - Adja hozzá a megbízható víruskereső alkalmazások listájához vagy a kivétellistához a zár eltávolításához.
 • Nehézbb a kalózok - egy hacker program, hogy az AntiVirus gyanús vagy kémprogramokat is megfontolhat. Ebben az esetben a figyelmeztetéseket és a blokk hozzáférést ad ki, amíg letiltja azt. De ha a víruskereső ki van kapcsolva, akkor "felveszi" a különböző kémprogramokat a behatolók számára.

Ezért azt javasoljuk, hogy csak a CS licencelt verzióját hozza létre: menjen, és ne menjen a hálózathoz víruskereső nélkül.

Ritka hibák

Nagyon ritka esetekben a kiszolgálóhoz való csatlakozás megszakadhat, ha a kiszolgáló maga helytelen. Ha a Teremtő belép az összes parancsra, hogy befejezze és jobban csatlakozzon a konzolhoz, egyes játékosok nem tudnak csatlakozni.

Ez a probléma egyszerűen megoldható. Adja meg az "SV_FORCEPRELOAD 1" parancsot - lehetővé teszi, hogy más emberek csak a teljes kártya letöltése után csatlakozzanak.

Összefoglaljuk

Ebben az útmutatóban azt mondtuk, hogy mit tegyen, ha a COP nem csatlakozik a szerverekhez. Az alaphibák hálózati beállítások, PC-k és víruskereső programokhoz kapcsolódnak. Szerencsére a legtöbb problémát 10-15 perc alatt oldják meg.

Olvassa el is - mit kell tennie, ha CS: Go összeomlik, vagy nem indul el?

A blogunk következő cikke még a CS: Go. Hagyja meg a kérdéseket a megjegyzésekben - örülünk, hogy válaszolunk nekik. És lépjen kapcsolatba. Még mindig.

Team GameBizbelub.

A kapcsolat sikertelen 30 ismétlés után CS: Go - Hogyan kell javítani

Szerző Yuri Vlasovich Nézetek 791. Közzétett Frissített

Ha a CS elindítása után: Menj, vagy a főmenüben hibaüzenet jelenik meg: A kapcsolat meghibásodott a 30 ismétlés után - Olvassa el az egész cikket. Megmondjuk, hogyan kell ellenőrizni a játékfájlok integritását, az internet sebességét, a pinget és kiküszöbölni a hiba lehetséges okait. Példa egy ablakra, amely hibás az alábbi képernyőképben. Connection failed after 30 retries в CS GO

Mit jelent a hiba, a Clip Cliff okai

A csatlakozás sikertelen 30 ismétlés után a CS: Go szó szerint lefordítva, hogy "Csatlakozási hiba 30 kísérlet után". Azok. A játék megpróbálta létrehozni a kapcsolatot a szerverrel 30 alkalommal, és nem sikerült. Itt több ok is lehet: az internet lassú sebességétől, ami nagy pingot hoz létre. A játékportok blokkolása előtt. A víruskereső, a Windows Brandmauer, amely egy VPN-számítógépes programon vagy az internetszolgáltatóján futtatható. A jelenleg gyakori probléma változatlan frissítések vagy a játék tételei. Ebben az esetben nem teszi lehetővé a szerverről a kiszolgálóról, így a szerver "védett" a csalóktól, mivel a csalások felülírják vagy kicserélik a könyvtárakat a számláló sztrájkban. Műveletek algoritmust írunk, hogy az esetek 90% -ában megszünteti a problémát a kapcsolat. Hajtson végre műveleteket a megadott sorrendben.

A kapcsolat javítása sikertelen csatlakozási hiba

A beállítások megkezdése és a CS-ben lévő fájlok ellenőrzése előtt három fő dolgot készítünk: Kapcsolja ki az antivírust és a futó VPN programokat (a víruskereső általában nem blokkolja a kívánt portokat, de néha történik). Ezután megyünk a "Vezérlőpultra", és kikapcsoljuk a BrandMaeer-t, ez a "Windows védő". A harmadik lépés - Indítsa újra az útválasztót, hogy Wi-Fi kapcsolatban ne legyen szünet. Most kövesse az utasításokat:

 1. Nyissa meg az IP-címét megjelenítő webhelyet, meg kell másolnia egy pufferre vagy szöveges dokumentumra. Folytathatod https:///ip.ru/ .

  Копируем айпи адрес с сайта
  Másolja az IP-címét az oldalról a pufferre, vagy mentse a notebookot

 2. Nyittuk a gőzt, megtaláljuk a CS könyvtárában: Go Játékok és menj a tulajdonságokhoz.

  Заходим в Свойства игры
  Mi megyünk be a CS tulajdonságai: Go kattintson a PCM névre

 3. További kattintson a "Start paraméterek beállítása ..." gombra. Установить параметры запуска
 4. Regisztrálunk a "+ Clientport 95.111.116.2" karakterláncban. E számok helyett írja elő az IP-címét, és kattintson az "OK" gombra. Прописываем клиентпорт с вашим IP адресом
 5. Nyissa meg a "Helyi fájlok" fület és a "Ellenőrizze a játékfájlok integritását ...".

Miután az ellenőrzés befejeződött, futni CS: GO és próbálja meg, hogy bármilyen módban, és indítsa el a játékot.

Ha a hiba nem tűnik el, akkor ugyanazon a sorban regisztrálhat más portokat, próbálja meg először "+ Clientport 26006", és ha nincs csatlakoztatva, akkor a "+ Clientport 26007".

megállapítások

Gyakran a kapcsolat meghibásodott a 30 ismétlés után hiba megjelenik a CS: Menj az internetes problémák vagy lassú kapcsolat miatt. Kevésbé gyakori, hogy blokkolja a VPN-kapcsolatot vagy a Brandmát.

Ha van egy régi útválasztó, akkor kudarcokkal dolgozik, mielőtt futtatná a játékot, indítsa újra, továbbá frissítheti a firmware-t a gyártó hivatalos honlapján.

Bármi legyen is a kapcsolat nem sikerül regisztrálni a Clientport IP-címét az indítási paraméterekben. Írja be a megjegyzéseket, ha tanácsunk segített neked, ha bármilyen kérdése van, kérdezze meg ezt az oldalt.

Nem tudott csatlakozni a COP kiszolgálójához

Az egyik leggyakoribb probléma az, hogy a CS GO nem csatlakozik a szerverekhez. Rögtön azt mondom, hogy néha meghatározza az oka annak, hogy a játékkeresés nem történik meg egyszerűen. Igen, a 21. század udvarán, több millió játékos játszik a zsaru, de néhány titkok továbbra is felderítetlenek.

El akarok kezdeni azzal, amit. Vannak napok, amikor a DDOS támadás megüt a szerveren. Ebben az esetben nem csak te - senki sem tud csatlakozni a szerverekhez. Ez gyakran gyakran történik, de még mindig történik. Hetente 2-3 alkalommal játszom, és valahol 1-2 alkalommal a kiszolgáló havonta nem áll rendelkezésre.

Ezért, mielőtt mászni és megpróbáltam megváltoztatni valamit, győződjön meg róla, hogy a szerverek rendben vannak. Ha ezt megelőzően, minden rendben volt veled, és hirtelen, nem ezzel nem ezzel nem tud csatlakozni a játékhoz, akkor nem rohan, és várja a nap folyamán. Ha másnap a helyzet megtörtént, akkor valószínűleg a probléma az Ön oldalán van.

Hogyan értem, hogy a probléma a szerverekkel? Tény, hogy intuitív. Nézd meg a játékot kereső játékosok számát. Általában a számuk nem haladja meg az 5000 embert.

Ha 10 000 vagy 20 000 játékos jelenik meg, akkor egyértelműen valami az oldalukon. Plusz nem lesz a cím, és nem mutathatja meg a leltárt. Ebben az esetben a felirat lehet "csatlakozni a játékhoz" és a "játékosok és szerverek keresése" (nincs különbség).

Megértették. Ha még mindig probléma az Ön oldalán, próbálja meg az alábbiakban leírt bármit. Azelőtt, hogy van egy pont: A Steam Családi megosztási módban egy hálózati játék nem áll rendelkezésre. Ne feledje, hogy a probléma itt lehet. Ha van kalóza - hasonlóan.

Indítsa el az adminisztrátor nevében. Kilépés a gőzből, kattintson a jobb gombbal kattintson a jobb egérgombbal -> futtassa az adminisztrátor nevében.

A maximális ping módosítása. Menjen a COP-hez -> Válassza a Beállítások -> Játékbeállítások lehetőséget. A ping csúszkát 150 és 315 között kell átrendezni. Próbálkozzon újra a kiszolgálóhoz.

A letöltési régió megváltoztatása. Menjen a Steam Settings -> Válassza ki a letöltések fület, és próbálja meg megváltoztatni a régió letöltését. Oroszország - Moszkva (ha már áll, akkor változtassa meg a másik régiót).

Az útválasztó újratöltése. Ellenőrizze az útválasztót a kimenetről, várjon néhány percet, és húzza vissza.

A Windows tűzfal letiltása. Útmutató Hogyan kell csinálni, azt javaslom, hogy nézd meg a YouTube-ot. Gyakran előadja, hogy távolítsa el az antivírust, de nem ajánlom ezt. Maximális - cserélje ki a másikra, de a 95% -os víruskereső valószínűségével nem hibáztatható.

Hálózati beállítások visszaállítása. Megnyitja a sort parancs a rendszergazda nevét és hogy ott e négy parancsokat: ipconfig / flushdns, netsh int IPv4 reset netsh int ipv6 reset Netsh Winsock visszaállítása. A parancsok végrehajtása után indítsa újra a számítógépet.

Az IPv6 protokoll letiltása. Menjen a hálózati kapcsolat tulajdonságaira, és tiltsa le az Internet Protocol verziót 6. Indítsa újra.

Reset Steam. Kattintson a Start-> gombra a következők végrehajtásához és meghajtásához: Steam: // FlushConfig.

Próbálja meg a Netsh Winsock visszaállítását a parancssorba. Indítsa újra.

Ha semmi sem segít - az ablakok újratelepítése, ne szenvedjen. Tudod, néha újra telepítse a Windows 2-szer gyorsabb és könnyebben, mint megpróbálja megtalálni az okot a szerverekhez való csatlakozás lehetetlenségének. Az egyetlen dolog, ha csak 500 játék van ott - de tényleg szüksége van rájuk? Ha az újratelepítés után a Windows nem lép be, akkor a valószínűséggel 90% -kal ez az interneten való probléma.

Elrendezzük az ügyfélportot az IP-címével

Elrendezzük az ügyfélportot az IP-címével

24.02.2021 Автор: admin