Âûòòòò ääå íà cs merge

Contra-grevă

Ñêêàòü la contra-grevă

CS.

× × × cs

CS.

Aburi

Counter-Strike  Îièèèèè

CS.

CS 1.6 Îiÿåèåå.

ÌÄî ÿ Counter-Strike

Cs merge âûëòò Å

÷ ÷ ëëëëëëûââÿàààààààààüüüüüüüüüüüüüüüòòüüòüüíîíîîîîîîîîòòîîîîíîîíîîîîîîîîîîî Î.I. Ñëåäóåò çíàòü, ÷ Ol âûëåòû Ide EADA iA îôèöèàëüíûõ ñåðâåðàõ, è âûëåòû Ide ïîïûòêå çàéòè Iâ ñåðâåðà ñîîáùåñòâà îòëè ÷ àþòñÿ ADOA iO äðóãà, OAE EAE íåîôèöèàëüíûå ñåðâåðà ïîäãðóæàþò AAI naie íàñòðîéêè. Åñëè æå ïðîáëåààòîîíõõîäèè ûíííîîí èèèèèè èèèèèîîîòèè îîûûå ðåøíèÿ.

Ïîióëààààà CS Du-te în cazul în care opțiunile punctului de contribuție?

Sursă motor motoare, è èíüüüüüüü åò ØøøøøØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ. Êàèééééééêêêêêêêêêêêêêêêêëåååå, è,, ", ò à" "¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ×ì ììòòòòöö öûûûûûûûûû

 1. Lady äèñååå ààà ÷, íàõîääìììööññññññ
 2. Ïêììöñññó CSGO.EXE, Optional -> Â âññêéé (üüüüüããããåååòòòòòòòòñòüòüüüü)))))))
 3. × òîáû EADA êàæäûé çàïóñêàëàñü iA âûñîêîì DAC ïðèîðèòåòå, è iA íóæíî áûëî êàæäûé ïðîäåëûâàòü ïðîöåäóðó âûøå DAC - óêàæèòå â ñâîéñòâàõ çàïóñêà èãðû ïàðàìåòð -Înalt

Ÿ¸¸¸ééééé éîuéññññññāîî "îîî ".îu. ღ ♥ • º ° "~ ¨ ¨ ~" ° º • ღ ♥ • º ° "~ ¨ ¨ ~" ° º • ♥ ღ ♥ • º ° "~ ¨ ¨ ~" ° º • ღ ♥ • º ° "~ ¨ ¨ ~" ° º • ♥ ღ ♥ • º ° "~ ¨ ¨ ~" ° º • ♥ ღ ♥ • º ° "~ ¨ ¨ ~" ° º • ♥ ღ ♥ • º ° "~ ¨ ¨ ~" ° º • ♥ ღ ♥ • º ° "~ ¨ Adaugă,

 1. Ïåîäèììì â ñòòììì (("ìììììììììììììðððððì
 2. Ïêì ï "Å CS Go ->
 3. Ocazie   "ëêüüüåååå åûûûûûûûûûûûûûûû
 4. Æì èòòüü ê êäìì
 5. Notă

Í ÷ ÷ ì ì ìÃàààòòòòãã

 1. Cs go ê äääääüüüîåååååîîîüüüî aîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî "îî ""
 2. CFG ïêêêêêêêôôôô v V VIDEO
 3. Setare.mat_quene_mode
 4. Ï "îþþþþþþþþàååååååòòàåååååòòàååååå'þààååååòòþååååå'þþààååååòòþàåååååòþàåååååòòàåååååòòþàåååååòþàåååååòòàååååå'ìþààååååòòþàåååååòþààåååå'þþààååååòòþàåååååòò -1
 5. Notă

Âûøå óêàçàííû íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûå îøèáêè è Ide ÷ EIU âûëåòîâ, OAE ÷ Oi ïðîäåëàâ íóæíûå ìàíèïóëÿöèè Äù ïðàêòè ÷ anee íàâñåãäà ëèøèòå ñåáÿ ïðîáëåì ñ CS GO.

Ýò ññíî ":

Ñòèè ï "ïÃÅÅ CS

CS.

Bună, dragi cititori. În contact, comanda GamebizClub și continuăm să dezvăluim secretele contra-grevă: ofensivele globale, împărtășiți informații utile și ajută la combaterea greșelilor comune în joc. Astăzi vom continua partea tehnică și vom explica ce să facem dacă CS Go nu se conectează la servere.

Problemele de conectare apar de la mulți oameni: este imposibil să lanseze clientul, să intri în hol și de multe ori se întâmplă deloc că polițistul nu caută serverul. Nu funcționează pe deplin, deoarece conexiunea nu funcționează, ci creează o carte pentru a juca cu Bots - deloc. În acest ghid, citiți despre erorile principale cu servere și cum să le rezolvăm.

Din acest articol veți învăța:

Cerințe de sistem

Counter-Strike: Ofensiva globală este creată în versiunile sistemului de operare Windows XP, 7, 8 și 10. Lucrările stabile pe Mac și alte sisteme de operare nu este garantată, astfel încât dezvoltatorii recomandă instalarea Windows. Jocul va funcționa bine dacă computerul îndeplinește cerințele sistemului.

O altă recomandare a dezvoltatorului este de a stabili numai versiunea licențiată în abur. Redarea versiunii hacked a CS: Du-te (pirat) va fi problematică - Steam nu vă va permite serverelor oficiale și nu veți căuta un joc competitiv și puteți juca numai pe serverele neoficiale ale comunității.

Citește mai mult - Licență CS: Du-te - Unde și cum să-l obțineți?

Erori tehnice

Dacă există o problemă cu conexiunea - nu există o conexiune sau o conexiune stabilă la servere, trebuie să reporniți jocul sau să reporniți PC-ul. Problema nu a rezolvat? Verificați conexiunea la rețea - poate că nu există nicio conexiune la Internet datorită furnizorului de lucru de operare, dezactivat routerul sau Internetul neremunerat.

Dacă polițistul nu se conectează la serverele comunitare, verificați casetele de selectare din setările filtrului: Scoateți marcajele de setare, măriți valoarea maximă admisă de ping atunci când căutați meciuri. Cu cerințe ridicate în setări, jocul va căuta meciuri cu criterii umflate. Dacă nu se potrivește nici o potrivire - atunci fișa de căutare va fi goală.

Este posibil ca după acțiunile descrise mai sus, problema nu va lăsa - conectarea la rețea și setările sunt în ordine, dar după lansarea nu se întâmplă nimic. În acest caz, trebuie să ieșiți din joc și să opriți aburul, mergeți la directorul rădăcină al jocului și executați fișierul Steam.exe în numele administratorului - prioritatea insuficientă a programului adesea imposibilitatea lui Funcționarea completă.

Actualizați erorile

Problema cu serverele poate apărea după actualizarea care înlocuiește fișiere vechi cu cele noi - în cazuri rare, jocul începe să emită erori, de exemplu, nu intră în lobby și se blochează. În acest caz, ștergeți și încărcați din nou polițistul sau curățați memoria cache.

Faceți-o ușor - Selectați CS: Ofensive globale În lista Jocuri Steam, faceți clic pe acesta cu butonul din dreapta al mouse-ului și selectați "Recount Cache" din meniul Setări. Steam recuperează fișierele locale pe PC, descărcări și înlocuiți fișierele deteriorate necesare pentru funcționarea normală a jocului.

După eliberarea fiecărei actualizări, vă recomandăm să îl instalați imediat. Dacă acest lucru nu este făcut, atunci versiunea de pe PC va fi diferită de versiunea serverului - acest lucru poate duce, de asemenea, la erorile de conectare cu serverele.

Probleme de pompieri

Programele de firewall și antivirus pot determina imposibilitatea de a găsi meciuri, de a crea sau de a le alătura. Aceste programe blochează accesul la rețea pentru aplicații specifice instalate pe PC.

Mai ales adesea acest lucru se întâmplă după actualizarea sau instalarea unui nou antivirus, care implicit poate bloca accesul la CS: Go.

 • Dacă jocul este licențiat - adăugați-l în lista de aplicații antivirus de încredere sau în lista de excepții pentru a elimina blocarea.
 • Este mai dificil cu pirații - un program de hacking pe care antivirusul îl poate lua în considerare suspicios sau spyware în ea. În acest caz, acesta va emite avertismente și va bloca accesul până când îl dezactivați. Dar când antivirusul este oprit, puteți "ridica" diverse spyware care transmite date către intruși.

Prin urmare, vă sfătuim să stabiliți numai versiunea licențiată a CS: Go și nu mergeți la rețea fără antivirus.

Greșeli rare

În cazuri foarte rare, conexiunea la server poate fi spartă când serverul în sine este incorect. Dacă Creatorul intră în toate comenzile pentru a vă completa și a se conecta mai bine la consola, unii jucători nu vor putea să se alăture.

Această problemă este rezolvată pur și simplu. Introduceți comanda "sv_ForterPreload 1" - va permite altor persoane să se conecteze numai după descărcarea cardului complet.

Să ne însumăm

În acest ghid, am spus ce să facem dacă polițistul nu se conectează la servere. Erori de bază sunt asociate cu setările de rețea, programele PC-uri și antivirus. Din fericire, majoritatea problemelor sunt rezolvate în 10-15 minute.

Citiți și - ce să faceți dacă CS: Du-te se blochează sau nu începe?

Următoarele articole ale blogului nostru sunt și mai utile informații despre CS: Go. Lăsați-vă întrebările în comentarii - vom fi fericiți să le răspundem. Și să fie în contact. Încă tuturor.

Echipa Gamebizbelub.

Conexiunea a eșuat după 30 de încercări în CS: Go - Cum să remediați

Autor Yuri Vlasovich. Vizualizări 791. Publicat Actualizat

Dacă după începerea CS: Du-te sau în meniul principal apare o eroare: Conexiunea a eșuat după 30 de încercări - citiți întregul articol. Vă vom spune cum să verificați integritatea fișierelor de joc, viteza internetului, Ping și eliminarea posibilelor motive pentru acest bug. Un exemplu de fereastră cu o eroare în ecranul de mai jos. Connection failed after 30 retries в CS GO

Ce înseamnă eroarea, motivele pentru clipul Cliff

Conexiunea a eșuat după 30 de încercări în CS: Go este literalmente tradus ca "eroare de conectare după 30 de încercări". Acestea. Jocul a încercat să stabilească o legătură cu serverul de 30 de ori și nu a reușit. Pot exista mai multe motive aici: de la viteza lentă a internetului, care creează un ping înalt. Înainte de blocarea porturilor de joc. Antivirus, Windows BrandMauer, care rulează pe un program de calculator VPN sau furnizorul dvs. de Internet, poate fi blocat. Problema comună în prezent este actualizările sau loturile neschimbate ale jocului în sine. În acest caz, acesta nu permite serverului de pe server, astfel încât serverul este "protejat" de trișori, deoarece cheats suprascris sau înlocuiește bibliotecile din Counter Strike. Vom scrie algoritmul de acțiuni că în 90% din cazuri va elimina problema cu conexiunea. Efectuați acțiuni în secvența specificată.

Cum de a repara conexiunea eșuată Eroare de conectare

Înainte de a efectua setări și verificarea fișierelor în CS: Du-te, facem trei lucruri principale: Opriți antivirusul și programele VPN care rulează (antivirusul, de obicei, nu blochează porturile dorite, ci uneori se întâmplă). Apoi, mergem la "Panoul de control" și porniți brandmaeerul, este "apărătorul Windows". A treia etapă - reporniți routerul, astfel încât să nu existe pauze în conexiunea Wi-Fi. Acum urmați instrucțiunile:

 1. Deschideți orice site care vă poate afișa adresa IP, va trebui să o copiați într-un tampon sau un document text. Puteți continua https://2ip.ru/ .

  Копируем айпи адрес с сайта
  Copiați adresa IP de pe site la tampon sau salvați într-un notebook

 2. Deschidem aburul, găsim în biblioteca lui CS: Go joc și mergeți la proprietăți.

  Заходим в Свойства игры
  Intrăm în proprietățile CS: Go făcând clic pe jocul PCM dupa numele

 3. Mai mult, faceți clic pe "Setați parametrii de pornire ...". Установить параметры запуска
 4. Ne înregistrăm în șirul "+ clientPort 95.111.116.2". În loc de aceste numere, prescrieți adresa IP și faceți clic pe "OK". Прописываем клиентпорт с вашим IP адресом
 5. Deschideți în continuare fila "Fișiere locale" și "verificați integritatea fișierelor de joc ...".

După terminarea cecului, executați CS: Du-te și încercați să mergeți la orice mod și să începeți jocul.

Dacă eroarea nu dispare, puteți înregistra alte porturi în aceeași linie, încercați mai întâi "+ clientPort 26006", și dacă nu este conectat, apoi "+ clientPort 26007".

Constatări

Adesea, conexiunea a eșuat după 30 de erori de încercare apare în CS: Du-te din cauza problemelor de internet sau a conexiunii lente. Mai puțin frecvente în cazurile de blocare a unei conexiuni VPN sau a unui brandmaer.

Dacă aveți un router vechi, el poate lucra cu eșecuri, înainte de a rula jocul, reporniți-l, puteți actualiza suplimentar firmware-ul de pe site-ul oficial al producătorului.

Oricare ar fi conexiunea nu reușește să înregistreze clientPort cu adresa IP în parametrii de pornire. Scrieți în comentariile în cazul în care sfaturile noastre v-au ajutat, dacă aveți întrebări, întrebați conform acestei pagini.

Nu se putea conecta la serverul polițistului

Una dintre cele mai frecvente probleme este că CS Go nu se conectează la servere. Voi spune imediat că, uneori, a stabilit motivul pentru care căutarea de joc nu se întâmplă pur și simplu imposibilă. Da, în curtea secolului XXI, milioane de jucători se joacă în polițist, dar unele secrete rămân neexplorate.

Vreau să încep cu ce. Există zile când atacul DDOS este lovit pe server. În acest caz, nu numai tu - nimeni nu se poate conecta la servere. Acest lucru nu se întâmplă adesea, dar se întâmplă încă. Eu joc în COP 2-3 ori pe săptămână și undeva de 1-2 ori pe lună de server nu poate fi disponibilă.

Prin urmare, înainte de a urca și a încerca să schimbe ceva acolo, asigurați-vă că serverele sunt în regulă. Dacă înainte de asta, totul a fost bine cu tine, și brusc, nu cu asta nu cu asta nu te poți conecta la joc, atunci nu te grăbi și așteaptă ziua. Dacă a doua zi situația sa întâmplat, atunci cel mai probabil problema este de partea dvs.

Cum să înțelegeți că problema cu serverele? De fapt, intuitiv. Uită-te la numărul de jucători care sunt în căutarea jocului. De obicei, numărul lor nu depășește 5.000 de persoane.

Dacă sunt afișate 10.000 sau 20.000 de jucători acolo, atunci este clar ceva de partea lor. În plus, nu veți avea titlul și nu veți arăta inventarul. În acest caz, inscripția poate fi "conectarea la joc" și "Căutați jucători și servere" (fără diferență).

A fost înțeleasă. Dacă este încă o problemă de partea dvs., încercați orice din cele descrise mai jos. Înainte de aceasta, există un punct: în modul de partajare a familiei Steam, nu este disponibil un joc de rețea. Rețineți că problema poate fi aici. Dacă aveți un pirat - în mod similar.

Lansarea în numele administratorului. Ieșiți cu aburul, faceți clic pe eticheta cu clic dreapta -> Run în numele administratorului.

Schimbați pingul maxim. Mergeți la poliția în sine -> Selectați Setări -> Setări joc. Rearanjați cursorul Ping de la 150 la 315. Încercați să vă conectați din nou la server.

Schimbarea regiunii de descărcare. Accesați Setări Steam -> Selectați fila Descărcări și încercați să modificați regiunea pentru a descărca. Rusia - Moscova (dacă stați deja, schimbați apoi cealaltă regiune).

Reîncărcarea routerului. Verificați routerul de la priză, așteptați câteva minute și împingeți înapoi.

Dezactivați firewall-ul Windows. Instrucțiuni despre cum să faceți acest lucru, vă recomandăm să vă uitați la YouTube. Adesea, este încă sfătuit să elimine antivirusul, dar nu aș recomanda acest lucru. Maxim - înlocuiți la altul, dar cu o probabilitate de 95% antivirus nu este de vină.

Resetați setările de rețea. Deschideți comanda de linie pe numele administratorului și luați aceste patru comenzi: IPCONFIG / FLASHDNS, resetare IPv4 Netsh IPv4, resetarea Netsh IPv6, resetarea Winsock Netsh. După executarea comenzilor, reporniți computerul.

Dezactivați protocolul IPv6. Mergeți la proprietățile conexiunii la rețea și dezactivați versiunea Protocol Internet 6. Reporniți.

Resetați aburul. Faceți clic pe butonul Start-> pentru a executa și a conduce următoarele: Steam: // Flushconfig.

De asemenea, încercați să conduceți resetarea Winsock Netsh la linia de comandă. Reporniți.

Dacă nimic nu ajută - reinstalați ferestrele, nu suferiți. Știți, reinstalați uneori Windows de 2 ori mai rapid și mai ușor decât încercarea de a găsi motivul imposibilității de conectare la servere. Singurul lucru dacă aveți doar 500 de jucării acolo - dar aveți nevoie de ele? Dacă după reinstalarea ferestrelor nu intră, atunci cu o probabilitate de 90% este o problemă cu Internetul.

Prescriem clientPort cu adresa dvs. IP

Prescriem clientPort cu adresa dvs. IP

24.02.2021 Автор: admin